Redaktionsmedlem till Enthusiasten!

Saknar fortfarande ett välbehövligt tillskott till redaktionen. Fundera på om det inte kan vara något för dig, jag lovar många trevliga kontakter i Healeyvärlden och utvecklande sammanhang. Om inte du känner dig lämpad/villig kanske du kan tipsa om någon annan (som är för blyg att anmäla sig själv?). Kontakta mig så kontaktar jag ”offret” utan att ange vem som tipsat!