Ny redaktionsmedlem till Enthusiasten efterlyses!

Ny redaktionsmedlem efterlyses!  AHCS Enthusiasten behöver tillskott i redaktionen. Dina uppgifter kan variera, till stor del beroende på dina intressen och möjligheter. Viss formuleringslust och datorvana är en tillgång, men vi hjälps åt i gruppen att få till vår tidning fyra gånger per år. Och du får automatiskt många trevliga kontakter i vår Healey-värld med både gamla och nya medlemmar.

Ta chansen att kombinera en insats för vår klubb med en trevlig fritidssysselsättning (jag lovar att det inte kommer att belasta dig så du missar din vanliga Healeytillvaro!) Messa mig om du tror detta kan vara något för dig.