Ny medlemsinfo från MHRF

Det fem frågorna Motorhistoriska Riksförbundet ställde till riksdagspartierna
grundar sig i att delar av förslaget bland annat åsidosätter den grundlagsskyddade
äganderätten:
• hur de vill verka för att den transparenta definitionen av historiska
fordon i Sverige ska undantas
• hur de ställer sig till kravet på att säljare ska redogöra för begagnade
delars ursprung
• hur de ser på kravet att ägarbyten ska granskas
• vilket värde de ser i det fordonshistoriska kulturarvet
• vilken roll de anser att engagemanget i den fordonshistoriska
folkrörelsen spelar i det svenska samhället.

Läs mer i dokumentet – klicka nedan!

MHRF På Väg 240503