Austin-Healey Club of Sweden

Grundades 1970 och är en ideell förening vars målsättning är att bevara Healeydesignade eller Healeykonstruerade bilar. Klubben har i dagsläget ca 350 medlemmar med en stor mångfald av Austin Healey bilar representerade.

 

Klubben har genom åren växt fram och etablerat sig genom ett stort utbyte med andra internationella Healeyklubbar.

 

2008 arrangerade vi i Sverige ”Third European Healey Meeting in Sweden”, ett veckolångt möte med ca 250st Healeys och 475 gäster från hela världen.

 

Varje år har vi en större sammankonst i anslutning till klubbens årsmöte. Dessutom arrangeras ett flertal regionala träffar, vilket ni kan följa på hemsidan.

Partners