Jag har varit på Web-kurs!

Under två dagar har jag fått undervisning, välbehövligt!

Har samtidigt gjort lite mindre justeringar i den fina grundupplägg Andreas gjort. Allt är inte klart ännu, men det pågår! Ha gärna lite överseende med att allt inte ännu är in lagt. Gamla nummer av  Enthusiasten, länken till gamlagamla hemsidan etc saknas fortfarande. Men det kommer!

Bläddra gärna runt bland menyflikarna och lär er hitta, så kommer ni så småningom också se att det fylls ut med material.

Hör gärna av er med synpunkter och förslag!