EU:s ELV-förordning ett hot mot fordonshobbyn – var med och skapa opinion!

 EU:s ELV-förordning ett hot mot fordonshobbyn –var med och skapa opinion!

Vad handlar detta om?

Motorhistoriska Riksförbundet har mottagit Regeringskansliets remiss om EU-kommissionens förslag att ändra det nuvarande ELV-direktivet, som är en rekommendation, till en förordning som blir tvingande och ska gälla för alla fordon inom EU.

Förslaget, som det nu är utformat, innebär stora negativa och långtgående konsekvenser för bevarandet och ägandet av alla fordon.

Förslaget till förordning berör köp, försäljning, rätten till ägande av fordon, delar och komponenter, reparation, renovering, restaurering, konservering och ändring. Det innefattar även vad som ska utgöra ”avfall” och vem som bestämmer detta samt straff för den som bryter mot reglerna.

Se mer på nedan länk och kontakta gärna enligt listan eller lobba till din/dina riksdagsmän!

Upprop MHRF

Klicka här ovan för att se hela uppropet!