Den som väntar på något gott …

… behöver inte vänta så länge!

Marsnumret av Enthusiasten ligger nu hos tryckeriet, på G ut till medlemmarna om någon vecka.