Dax att nominera Årets Enthusiast!

Årets Enthusiast – vem tycker du det ska bli?

Proceduren är att Du som medlem har möjligheten att nominera någon du tycker har gjort sig förtjänt av lite extra uppmuntran och uppmärksamhet för insatser inom den svenska Healeyfamiljen.

Din nominering skickar du till klubbens sekreterare, Helen Elmgren, helen.elmgren@telia.com, senast den 1 augusti!

https://usercontent.one/wp/www.healeysweden.com/wp-content/uploads/2023/04/Enthusiasten-169-Juni-2023-Arets-Enth-scaled.jpg