Dags att nominera Årets Enthusiast!

Proceduren är att Du som medlem har möjligheten att nominera någon du tycker har gjort sig förtjänt av lite extra uppmuntran och uppmärksamhet för insatser inom den svenska Healeyfamiljen.

Det är alltså inte bara insatser inom klubben som kan uppmärksammas, utan insatser och verksamhet i allmänhet som bidrar/bidragit till att hålla Healeyfanan högt i vårt land.

Kanske har någon gjort att våra Healeys får den uppmärksamhet och uppskattning vi alla vet att de så väl förtjänar. Eller som genom sin verksamhet på ett seriöst sätt underlättat Healeyägandet och dito brukandet. De nominerade förutsätts dock vara medlemmar i AHCS.

Skriv några korta rader varför du anser att just din kandidat har gjort sig förtjänt av utmärkelsen.

Styrelsen har sedan den allvarsamma uppgiften att bland insända nomineringar välja den som de anser bäst svarar upp mot utmärkelsens kriterier.

Utdelningen sker sedan som vanligt under årets årsmöte (du har väl inte glömt anmäla dig?).

Din nominering skickar du till klubbens sekreterare, Helen Elmgren, helen.elmgren@telia.comsenast den 1 maj.

https://usercontent.one/wp/www.healeysweden.com/wp-content/uploads/2024/03/Arets-Enthusiast-2024-sartryck-LR-1.pdf