AHCS 50 – anmälan öppen!

Anmäl dig nu – det fyller på snabbt!

Även om det står 1 februari i utskicket, så tjuvöppnar vi direkt!

Men betala gärna din medlemsavgift först – se i bifogat dokument.